persada

persada

Saturday, August 13, 2011

Jangan Bersedih , Selama Anda Memahami Islam

Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan belum mendapat petunjukuntuk sampai kepadanya. Sesungguhnya Islam perlu diserukan dan disiarkan oleh para pemeluknya dan orang-orang yang mendukungnya. Islam perlu  kepada sebuah iklan dunia yang besar-besaran kerana Islam adalah sebuah khabar yang Agung. Dan seruan kepadanya hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan penuh etika kerana kebahagiaan manusia tidak akan ditemui kecuali dalam agamayang benar dan kekal ini.
Barangsiapa mencari agama lainselain agama islam, maka sekali- kalitidaklah akan diterima (agama itu) darinya…. (Ali – ‘Imran: 85)

No comments: