persada

persada

Wednesday, June 1, 2011

Jangan Bersedih, Anggaplah Celaan Orang sebagai Angin Lalu

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali-'Imran, ayat 111:


Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja ...


.... dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. ( An- Nahl: 127)


.... dan janganlah kamu hiraukan gangguan-gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. (Al-Ahzab: 48)


.... maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. (Al-Ahzab: 69)


      Seorang penyair mengatakan:


Tidak akan meluap ombak laut
sampai membahayakan
hanya kerana lemparan kerikil seorang budak kecil.


   Di dalam sebuah hadith hasan ada menyebutkan bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:

       Janganlah kalian menyampaikan kepadaku rentang aib sahabat, kerana sungguh aku suka untuk keluar menemui kalian dalam keadaan hati yang bersih.


                                                                                                                 (la tahzan: jilid 1: 206-207)

No comments: